• Sauna's
 • Infrarood
 • Stoom
 • Baden en Whirlpools
 • Spa Furniture
 • Wellness Shower
 • Cold Wellness
 • Webshop
Nederlandse producent sinds 1966

Privacy

1. Inleiding

De bescherming van uw gegevens neemt Cleopatra B.V. zeer serieus. Wij willen u graag informeren over welke persoonsgegevens we opvragen, voor welke doeleinden, hoe we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft.

Contactgegevens
Cleopatra B.V. Oostzijde 295 1508 EN Zaandam
Tel: 075-647 8200
E-mail: info@cleopatra.nl
Website: www.cleopatra.nl en gelieerde sites
KvK nummer: 66250501
BTW-identificatienummer : NL856462779B01

 

2. Persoonsgegevens die we verwerken

Bij het gebruikmaken van onze diensten en producten hebben we uw persoonsgegevens nodig. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Uw voor-, achternaam, en initialen
 • Uw contactgegevens incl. telefoonnummer en e-mail adres
 • Uw functie
 • Uw geboortedatum
 • De persoonsgegevens die u aan Cleopatra B.V. verstrekt in de loop van de diensten en producten die we voor u verrichten, zoals maar niet beperkt tot de (bijzondere) persoonsgegevens die nodig zijn om bijvoorbeeld passende producten op mat te kunnen maken.
 • Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die Cleopatra B.V. met u heeft.

Bij gebruik van onze website(s) of apps kan de volgende additionele informatie verwerkt worden:

 • IP-adres (eventueel in een anonieme, verkorte vorm)
 • Datum, tijdstip en duur van online bezoek
 • Uw bankrekeningnummer (indien u producten online bij ons aankoopt)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Elke overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website, waarvan de aanvraag komt
 • Browsertype
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Klikgedrag
 • Gegevens over je activiteiten op onze website(s) of apps
 • Gekochte producten
 • Profielinformatie, bekeken en geplaatste content en berichten en opgeslagen metadata via Cleopatra’s sociaal media kanalen (onder anderen Facebook en Pinterest)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet opgesteld met de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Cleopatra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te verlenen, te factureren en om betalingen af te handelen
 • Om offertes, service aanvragen en andere aanvragen af te handelen en uw te informeren over de verloop daarvan
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Om juiste belastingaangifte te kunnen opstellen
 • Om uw tevredenheid te meten bijvoorbeeld door klanttevredenheidonderzoeken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (ook via Facebook, Pinterest of andere social media kanalen)
 • Om u te vragen om een Cleopatra product of dienst te beoordelen
 • Om uw ervaring op onze website(s) en ev. apps te verbeteren
 • Om onze communicatie op uw wensen en voorkeuren af te stemmen

 

4. Bewaartermijn

Cleopatra B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

26 maanden

Persoonsgegevens verzameld door gebruik van onze website(s) welke terug te leiden is naar een individu wordt verwijderd na 26 maanden; dit betreft in het bijzonder:

 • IP-adres (eventueel in een anonieme, verkorte vorm)
 • Datum, tijdstip en duur van online bezoek
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Elke overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website, waarvan de aanvraag komt
 • Browsertype
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Klikgedrag
 • Gegevens over je activiteiten op onze website(s) of apps

5 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.

7 jaar

Bij de aankoop van een product of van een service moeten we de 7 jaar bewaartermijn van de Belastingdienst handhaven.

 • Uw voor-, achternaam, en initialen
 • Uw contactgegevens incl. telefoonnummer en e-mail adres
 • Uw functie
 • Uw geboortedatum
 • Uw e-mailadres
 • De persoonsgegevens die u aan Cleopatra B.V. verstrekt in de loop van de diensten en producten die we voor u verrichten, zoals maar niet beperkt tot de (bijzondere) Persoonsgegevens die nodig zijn om bijvoorbeeld passende producten op mat te kunnen maken.
 • Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die Cleopatra B.V. met u heeft.

Op het gebruik van social media kanalen zijn de voorwaarden en het privacy beleid van de betreffende social media websites van toepassing:

 • Profielinformatie
 • Bekeken en geplaatste content en berichten
 • De op desbetreffend social media platform opgeslagen meta data

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken in opdracht van Cleopatra B.V., doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

 • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails
 • Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren
 • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze websites (ev. apps) en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
 • Het faciliteren van speciale acties (spaaracties, wedstrijden, campagnes, prijsvragen en/of promotionele kansspelen)
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek
 • Het afhandelen van vragen, klachten, reparaties en garanties in samenwerking met externe callcenters en soms onze leveranciers. Gegevens over vragen, klachten, reparaties en garanties worden door deze externe callcenters verwerkt
 • Partijen die artikelen repareren
 • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen

 

6. Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn onder anderen nodig om onze shop goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor u. U leest meer over alle cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken in onze cookiesverklaring (verkrijgbaar op onze web sites).

Wilt u geen cookies? U kunt altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. In onze cookieverklaring leggen we precies uit hoe je dit regelt. Goed om te weten: als u cookies uitschakelt werkt onze shop mogelijk minder goed.

 

7. Welke rechten heeft u als klant?

Recht op informatie

We zijn verplicht om u te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van u verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we uw gegevens verstrekken. Deze informatie vind je allemaal in onze privacyverklaring.

Recht op inzage

U heeft het recht om in te zien of Cleopatra B.V. gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoelang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van uw gegevens (als u deze niet zelf hebt aangeleverd). U hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.

Recht op rectificatie

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cleopatra.nl We reageren zo snel mogelijk -en uiterlijk binnen 4 weken- op uw verzoek.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

 1. U bent het niet eens met de juistheid van de gegevens
 2. De verwerking is onrechtmatig en u wilt dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt
 3. U heeft uw gegevens nodig voor het onderbouwen van een claim

Neem gerust contact op met info@cleopatra.nl als je hier meer informatie over wilt.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te ontvangen. Wij zullen dan de gegevens die we van u hebben en die je zelf hebt aangeleverd, voor u bundelen. Deze gegevens kunt u vervolgens opslaan voor persoonlijk gebruik.

Recht op bezwaar

Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens voor direct marketing. U kunt tevens een klacht in dienen bij de lokale toezichthouder.

 

8. Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Cleopatra B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek al technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata.

 

9. Vragen en feedback

Vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacy beleid? Neem gerust contact met ons op via: info@cleopatra.nl

 

10. Aanpassing privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

nl_NLNederlands